Devops nedir? (Kubernetes,docker,ci/cd ve sektöre etkileri)

Devops nedir? (Kubernetes,docker,ci/cd ve sektöre etkileri) Devops, firmaların ya da çeşitli iş yerlerinin üretmiş olduğu ürünlerini, herkesçe bilinen ve yaygın kullanılan yazılım araçları ve altyapı geliştiricilerinden farklı olarak daha hızlı ve daha pratik bir şekilde geliştirmesi açısından faydalı olan, bu alanda kullanılacak araçların daha hızlı çalışmasını sağlayan çeşitli yöntem ve araçların karışımından meydana gelen sistemler […]

Devops nedir? (Kubernetes,docker,ci/cd ve sektöre etkileri)

Devops, firmaların ya da çeşitli iş yerlerinin üretmiş olduğu ürünlerini, herkesçe bilinen ve yaygın kullanılan yazılım araçları ve altyapı geliştiricilerinden farklı olarak daha hızlı ve daha pratik bir şekilde geliştirmesi açısından faydalı olan, bu alanda kullanılacak araçların daha hızlı çalışmasını sağlayan çeşitli yöntem ve araçların karışımından meydana gelen sistemler bütünüdür. Elde edilen bu yüksek hız sayesinde, şirketler, müşterilerine daha iyi hizmetler vererek, kalıcı müşteri çevresi yakalamak ve şirket büyümesini hızlandırma konularında hatırı sayılır gelişmeler sağlar. Devops nedir sorusuna verilebilecek bir diğer cevap ise bilgi ve teknoloji bölümünde çalışan, geliştiriciler ve operasyon biriminin ortak ve entegre bir şekilde çalışmalarına verilen isimdir. Orjinal adını Developers ve Operations kelimelerinin birleşiminden alır. Bu ortak çalışma yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri aradaki iletişimdir. Bu iletişim sayesinde uyumlu çalışma ve bunun sonucunda hız ve pratiklik kazanma becerisi sağlanır. Devops sistemleri sayesinde, üstünde çalışılacak konu üzerinden farklı uzmanlık alanlarından insanların, çeşitli bakış açılarının bir araya gelmesi sağlanır. Bu sayede ürün geliştirme konusunda ortaya gelen sorunlar ve akılda kalan soru işaretleri hızlıca çözülür. Farklı bakış açılarının getirmiş olduğu bir diğer yarar ise müşteri çevrelerinin istek ve talepleri konusunda bir bakış açısı daha elde edilmesidir. Böylece şirketin müşteri sayısı ve bunun doğal sonucu olarak da  elde edeceği kazanç artar. Şirketler bu çalışmalar sayesinde hızlı bir büyüme ivmesi kazanır. Buna bağlı olarak da yeni pazarlara açılma ve yeni yatırımlar yapma fırsatı yakalar. Bunun yanı sıra iki  işlemi bir araya getirmesi, iş kolaylığı açısından da önemlidir. İki farklı iş grubu tarafından ortak çalışma yapılması ise hata yapma şansını düşüren bir durumdur.

Devops’un Özellikleri Nelerdir?

Devops çalışmaları yürütülürken çeşitli yazılımlardan yardım alınır. Bu yazılımlardan ilki Kubernetes yazılımıdır. Kubernetes, açık kaynaklı bir yönetim yazılımıdır. Büyük çaplı organizasyonların yönetim işinin kolay bir şekilde yürütülmesine olanak tanır. Aynı şekilde ölçekleme ve dağıtma işlemleri de bu yazılım tarafından yürütülür. Kubernetes yazılımını kullanan kişiler, bu yazılımın hangi alanları kapsayacağına kendi karar verir. Bu yazılımın sağlamış olduğu yüksek performanslı çalışma stili, büyük çapta işlemlerin yapılıp yönetilmesine imkan tanır. Bu yönetim sayesinde elde edilen pratiklik, işin hızlıca tamamlanması adına önemli bir adımdır. Kubernetes, sadece bununla sınırlı bir yazılım değildir. Bu yazılımı kullanan kişilere çeşitli özellikleri de beraberinde getirir. Bu özelliklerden bazıları; toplu idare, yük dengeleme sistemi, zamanlayıcı sistemi, hizmet keşif sistemi, otomatik paketleme sistemi, şeklinde sıralanabilir. Bu özelliklerin hepsi büyük çaplı organizasyonların kolay ve pratik bir şekilde idare edilmesi amacına hizmet eder. Aynı zamanda bu yazılımın kullanılması ile hata riski de oldukça azalmış olur. Hata riskinden uzak ve hızlı çalışma sunan bu yazılım sayesinde şirketler daha hızlı gelişim gösterir. Devops uygulaması içerisinde kullanılan diğer bir yazılım ise Docker yazılımıdır. Docker; açık kaynaklı bir container sistemidir. İşletim sisteminde yer alan container sistemleri sayesinde sanallaştırma imkanı sağlar. Web programlarının sistemlere kolay bir şekilde kurulmasını ve çalışmasını sağlayan sistemdir. Aynı zamanda güvenlik ve çalışma testlerini de yapar. Sunuculara yapılan çeşitli maliyet ve harcamaların miktarını gözle görülebilir oranda düşürür. Docker, çok hızlı bir şekilde çalışarak diğer sanal makinelere göre üstünlük kurar. Çoğu ulut sistemi ve çoğu işletim sistemi uyumlu olduğu için herhangi bir başka indirime yapmaya gerek olmadan, doğrudan bir şekilde sunucular içerisinde kullanılmaya başlanma imkanı sağlar. Bu özellik ve araçlar sayesinde Devops, güvenli, hızlı ve pratik bir yönetim sistemi sunar.

Devops Sisteminin Kullanıcılara Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Devops yazılım geliştirme sistemlerinin kullanıcılarına sağladığı en önemli avantajlardan biri hız kazandırma yeteneğidir. Bu hız kazanımı ile beraber, yapılacak olan işler ya da üretilecek olan ürünler çok daha hızlı bir şekilde tamamlanarak, yüksek miktarda satışlar yapılması sağlanır. Bu satışlar sonucu da firmalar hızla büyür ve başkaca ülkelerin pazarlarına açılma şansı bulur. Sürekli olarak değişkenlik gösteren pazar dinamiklerine ve müşteri ihtiyaçlarına da hızlı bir şekilde cevap verebilme konusunda bu sistemler faydalı olur. Sisteme gelen güncellemelerin çok daha hızlı ve uyum içerisinde kullanımını sağlar. Ürünlerin gelişen teknoloji ve piyasa taleplerine göre kısa sürelerde yenilenip güncellenmesini bunun sonucu olarak da çok daha hızlı bir şekilde müşterileri teslimi sağlanır. Müşterilere ne kadar hızlı teslimat yapılırsa, şirket gelişimi de bir o kadar artar. Bu da diğer rakip şirketlere üstünlük kurma açısından faydalı bir durumdur. Bu teslimat işlemi tam otomatik bir şekilde yürütülerek, çok daha hızlı ve verimli sonuçlar alınması sağlanmış olur. Bu uygulama kendini sürekli olarak güncellediği ve çeşitli güvenlik sorunlarının oluşumuna izin vermediği için şirketlerin yapacağı üretim ve teslimatlarda güvenli bir iş alanı sağlar. Bu sayede, yapılan işleri ve araç kullanımını gerçek zamanlı olarak denetleme imkanı sağlar. Altyapı çalışmalarında istenen ölçeğe uyum sağlar yapıda bir sistemdir. Bu sebeple kullanıcılar istediği ölçeklerde çalışma imkanı bulmuş olur. Yazılım geliştiricileri ve operasyon yöneticilerinin bir araya gelmesi ile çok daha verimli çalışma grupları oluşmuş olur. Bu verim sayesinde istenen işler hem daha hızlı hem de daha güvenilir bir şekilde hallolur. Müşteri çevresi ve diğer şirket ortakları açısından da güvenilir bir marka olma yolunda ilerlemek için Devops uygun bir yöntem ve kaliteli bir yardımcıdır.

Devops Uygulamaları Nelerdir?

Devops çalışma alanları sayısı ile doğru orantılı olarak pek çok uygulaması ile birlikte çalışır. Bu uygulamaların tamamı Devops sisteminin düzgün ve doğru bir şekilde çalışması amacıyla çalışır. Bu uygulamalardan ilki sürekli entegrasyon uygulamasıdır. Sürekli entegrasyon; kodlarla çalışan geliştiricilerin, kodlar üzerinde yaptıkları güncellemeleri belli bir depolama alanına getirilip testlerin yapıldığı yazılım gelişim programdır. Bu uygulamanın amacı, oluşturulan ya da güncellenen kodlarda meydana gelen hataların hızlı bir şekilde görülüp çözülerek, oluşturulan yazılımların hızlı bir şekilde piyasaya sunulmasıdır. Diğer bir Devops uygulaması ise sürekli teslim uygulamasıdır. Sürekli teslim uygulaması, kodlarda yapılan değişikliklerin, otonom bir şekilde oluştuğu ve test edilerek kullanıma sunulduğu yazılım geliştirme sistemleridir. Bu uygulama hatasız bir şekilde kullanıldığı zaman, kullanıcıları için belirli standartlarda üretilmiş olan güvenli kodlar her zaman için kullanıma hazır bir şekilde bulunur. Diğer bir Devops uygulaması ise mikro hizmetler uygulamasıdır. Mikro hizmetler; bir tane uygulamanın, küçük hizmetlere ayrılarak tasarlanma biçimidir. Her hizmet birimi kendine verilen görevi eksiksiz bir şekilde yerine getirmekle görevlidir. Bu küçük hizmet birimleri görevini tamamladıktan sonra, uygulama çalışır hale gelir. Her bir hizmet birimi diğer hizmet birimleri ile sürekli olarak iletişim halindedir. Bu sayede birbirinden bağımsız ya da uyumsuz bir çalışma biçimi oluşmaz. Bu alt hizmet birimleri, işletmeye göre oluşturulur ve her alt hizmetin görevi tek bir hedefe yöneliktir. Kod olarak altyapı uygulaması; altyapıların, sürekli entegrasyon uygulaması ve denetim uygulamaları gibi yazılım üretme teknikleri kullanılarak, üretildiği ve idaresinin sağlandığı Devops uygulama biçimlerinden bir tanesidir. Çeşitli kaynakların fiziki olarak ayarlanması gerekliliğini ortadan kaldırma konusunda başarılı bir uygulamadır. Bu sistemi kullanacak olan mühendisler, kod araçlarının yardımı ile altyapı ve ara birim arasında iletişim kurabilir. Izlememe günlük kayıt uygulaması, uygulamaların ve altyapı servislerinin yaptığı çalışmaların, müşteri çevresi ve piyasa üzerindeki etkisi incelemek amacıyla günlükler tutulur. Bu günlükler sayesinde yapılan analizler ile birlikte, üretilen yeni şeylerin ya da getirilen güncellemelerin ne türden etki ettiği görülmekle beraber, oluşan sorun ve beklenmedik hal gibi durumlar hakkında da bilgi edinimi saplama açısından faydalı bir uygulamadır. Şirkete gelen verilerin gerçek zamanlı olarak izlenmesine de olanak tanır. Bir diğer ve son uygulama olan iletişim ve işbirliği aracı ise kurumdaki bölümler arası iletişimin artarak uyumsuz ve habersiz iş yapılmasının önüne geçilmesini hedefler ayrıca bu iletişim artışıyla beraber, kurumda yer alan üniteler arasındaki işbirliği de artış gösterir. Devops sisteminin temel felsefesi olan, birimlerin işbirliği içerisinde hızlı bir şekilde çalışması anlayışı da böylece tamamlanmış olur.

Devops Sisteminin Çalışma Şekli ve Yaşam Döngüsü

Devops çalışma modeli çatısı altında, operasyon ve yazılım geliştirme ekipleri, ranki tek bir ekip içerisinde yer alıyor  gibi çalışma gösterir. Bu çalışma sonucunda, bir Devops yaşam döngüsü oluşur. Bu döngü sayesinde hızlı ve pratik iş yapmak mümkün hale gelir. Tek bir özelliğe bağlı olmadan, ortaya çıkan döngü ile beraber pek çok işlev tek bir takım sayesinde gelişim gösterir. Birleşen ekipler, öncesinde elle yapılması gereken çeşitli işlemlerin, otomatik bir hale gelerek çok daha hızlı bir şekle girmesi için çeşitli araçları kullanılır. Bu araç kullanımı sırasında gelişen teknolojilerin nimetlerinden faydalanırlar. Bu sayede hem güncel hem de güvenli araçları kullanmış olurlar. Çoğu Devops sisteminde, güvenliği sağlayan kişiler de bu birleşen ekiplere yakın bir şekilde çalışır. Böylece güvenlik açıklarının oluşumu ve veri sızması gibi durumlar yaşanmaz. Bu şekilde toplanan ve birleşen ekipler, Devops sistemi yaşam döngüsünü başlatırlar. Bu yaşam döngüsü, işin planlanması, geliştirme aşaması, teslim aşaması ve en son olarak çalıştırılma aşamalarının sonuna kadar devam eder. Her aşama birbirine bağlı ve entegre bir şekilde çalışır. Eğer bu döngüde bir sorun yoksa aşamaları her zaman için birbirine bağlı olması gerekir. Diğer türlü uyumlu bir döngüden bahsetmek doğru olmaz. Bu döngünü ilk aşaması planlama aşamasıdır. Planlama aşamasında Devops uzmanı kişiler, oluşturulan uygulamaların, ya da sistemlerin özelliklerini belirleyerek, diğer kişilere tanımını ve bilgilendirmesini yapar. Planlaması yapılacak ürün portföyleri bir veya daha fazla ürün için olabilir. Oluşabilecek olumsuz senaryoları, ürün ile ilgili satış stratejilerini, hataları ya da bozuklukları görmek adına çeşitli araçları kullanarak, bu konularda da güvenli bir şekilde planlama yapılır. Diğer bir yaşam döngüsü evresi ise geliştirme aşamasıdır. Geliştirme evresi; ortaya çıkarılan yazılımın ya da kodun, çalışma ekibi tarafından, yazma, test edilme, kontrol etme gibi işlemelerinin yapıldığı aşamadır. Süreklilik sağlayarak, yeni ürünlerin üretilmesinin hedeflendiği aşamadır. Bu yapılırken insan gücü yerine otomatik yazılımlar seçilerek, üretimde hız kazanımı sağlanmış olur. Diğer bir yaşam döngüsü evresi teslim etme evresidir. Teslim etme aşaması; üretilen yazılım ya da ürünlerin, güvenli ortamlar aracılığıyla kullanıcılara dağıtılması sürecini ifade eder. Bu güvenli ortamların yönetimi, altyapının dağıtımı ve yapılandırılması da teslim etme aşamasının çatısı altında yapılır. Bu aşamada, Devops içerisinde yer alan ekipler, manuel bir şekilde onaylama yöntemi ile teslim süreci başlar. Bu üretilen uygulamaların müşterilere teslimin yapılabilmesi için otomatik köprü görevi gören geçitler de hazırlanır. Bu tüm işlemlerin otomatik bir hale sokulması hız ve denetimi yüksek bir teslim süreci sağlar. Son yaşam döngüsü aşaması ise işletme aşamasıdır. Bu aşamada, teslim edilen uygulamaların, çalışması, bakımı, izlenmesi ve güncellenmesi gibi işlemlerin yapıldığı aşamadır. Devops ekipleri, uygulamanın güvenli ve verimli bir şekilde çalıştığının denetimini sürekli olarak yaparlar. Herhangi bir hata anında, gerçek zamanlı müdahale etme şansı da olur. Müşterilerin herhangi bir zarara uğramadan uygulamayı kullanması denetlenir. 

Devops Prensipleri Nelerdir?

Devops çalışma sisteminin oluşumu ve yürümesinde, en büyük pay sistem yöneticilerine aittir. Devops uygulaması buna yönelik olarak, en üst katmandaki sistem yönetimini de barındıracak bir çalışma stili benimser. Bunu yaparken ilk olarak Devops eğitimleri vererek başlar. Bu eğitim sayesinde herkes ne yapacağını ve hangi alanlarda entegre çalışmaların olacağını doğru bir şekilde öğrenir. Devops uygulaması çalışma prensibi olarak 3 ana başlık altında çeşitlenir. Bu başlıklardan ilki insan etkisi ve kültürler prensibidir. Bu prensip; belirli organizasyonlarda yer alan insanlar arasındaki çeşitli engellerin yıkılması amacıyla ele alınır. Devops, içerisinde yer alan kişilerin ortak amaç ve uyum içerisinde çalışmasını ana prensip haline getirir. Diğer bir prensip uygulamalar ve süreçler prensibidir. Bu prensip ise müşteri çevresine ve bulunulan piyasaya en hızlı ve en güvenilir şekilde ürünlerin sunulmasını ifade eder. Çeşitli ek yazılımların da yardımı alınarak şekillenen bu süreçlerde, anlık ve gerçek zamanlı olarak güncelleme ve yenilik yapmak mümkün olur. Son Devops prensibi ise teknoloji ve araçlar prensibidir. Teknoloji ve araçlar prensibinde ise Devops yönteminin doğru ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için doğru teknolojilerin ve doğru araçların uyum içerisinde kullanılması hedeflenir. Bu doğru araçlar olmadan Devops sistemlerinde sürekli olarak aksaklar yaşanma ihtimali doğar. Bu sebeple sürdürülebilirlik açısından gerekli bir prensiptir.   

Devops Uygulamalarının Kullanım Alanları

Devops uygulama alanları, çeşitli meslek gruplarının ihtiyaçlarına göre farklılık gösterir. Akla gelebilecek her türlü iş dalında Devops uygulamalarının kendine yer bulabilme şansı vardır. Özellikle bilgisayar ağırlıklı ve teknolojik cihazların yoğun olarak kullanıldığı meslek gruplarında, bu uygulamanın kullanım alanı bulması daha yüksek ihtimallidir. Yazılım ve programlama üzerine çalışan uzmanlar için oldukça faydalı bir uygulamadır. Sürekli olarak gelişen teknolojiler ve meslek yapıları sebebi ile bu Devops uygulamaları ve beraberinde gelen araçlar da buna bağlı olarak gelişim gösterir. Sürekli olarak aktif bir güncelleme süreci geçiren uygulamalar, bu sayede, hem yeniliklerden uzak kalmamış olur hem de çeşitli uyum sorunlarını da aşmış olurlar. Çeşitli kod üretimi ya da geliştirmesi süreçlerinde de bu Devops uygulamaları kendine kullanım alanı bulur. Bu gibi meslek alanlarında, kaynak kodların yönetimi, denetimi ve teslimi gibi konularda Devops uygulamaları kullanılır. Bu sayede üretilen kodlar, hızlı ve tutarlı bir şekilde dağıtıma sunulur. Yazılım geliştirme alanında çalışan mühendisler, bu uygulama modelini kullanarak, gelişmekte olan yazılımın hatasız ve güvenli bir şekilde ortaya çıkmasını sağlar. Bu kadar çok uygulama alanın olması sebebi ile Devops sistemleri, sürekli olarak kendini yenileyen sistemlerdir. Bu yenileme ile birlikte, kullanıldığı iş alanlarının sayısı da paralel bir şekilde artar. Kullanıcılarına sağladığı avantajlar ile birlikte iş büyütme amacına hizmet eder.   

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir