E-Sağlık Nedir? (HBYS Nedir?)

Günümüz teknolojisi ve sağlık alanında yaşanan gelişmeler ile birlikte sadece tıp alanında değil kişilere ait şahsi bilgilerin ve verilerin, dijital ortama aktarılması olarak tanımlanır.

Günümüz teknolojisi ve sağlık alanında yaşanan gelişmeler ile birlikte sadece tıp alanında değil kişilere ait şahsi bilgilerin ve verilerin, dijital ortama aktarılması olarak tanımlanır. Günümüzde, teknoloji ve bilgisayarlar her alanda aktif olarak kullanılır. Sağlık alanında da bu durum geçerlidir. Bunun getirisi olarak sağlık hizmetlerinin dijital ortama taşınması söz konusu olur. E-sağlık, kişilerin verilerini, konulan tanıları ve tedavi süreci devam ederken tedavi sürecinin kolayca takip edilebilmesini sağlar. Tedavi sonucu ve sürecinin kolayca bu sistem üzerinden yürütülmesi sayesinde, sağlık hizmetleri ve alınan tedavi daha hızlı yürür. 

E sağlık, diğer bir anlamı ile teknolojinin sağlık sistemi için kullanımıdır. Yeni nesil teknolojiler ve gelişen toplumlar sayesinde iletişim şekilleri de değişim gösterir. Kişiler yüz yüze iletişim yerine daha çok elektronik cihazlar aracılığı ile iletişim kurar. E-sağlık uygulaması da bu konuda sağlık sistemine bir yenilik getirir. Doktor ve hasta arasındaki iletişimin sağlanması konusunda yarar sağlar. Tedavi olan hastalar, tedavi sürecinde bilgi akışı konusunda sorun yaşayabilir. E sağlık sistemi sayesinde bu sorunu aşmak mümkündür. Doktor ve hasta arasındaki ilişkiler, tedavi süreci hakkında detaylı bilgi ve iletişimin güçlenmesi sonucu hastalar kendi tedavi süreçlerinde daha aktif bir rol alır. Bu sayede hastanelerden ve sağlık sisteminden alınan verim artar. 

E-Sağlık Uygulamaları Nelerdir? 

Kişiler kendi sağlık hizmetleri sürecinde aktif rol almak için e sağlık hizmetlerini kullanır. Bu sayede yer ve mekan sınırlaması olmaksızın herkes daimi olarak sağlık hizmetlerinden yararlanır. Yaygın ve herkesin ulaşabileceği sağlık sistemi amacı adına çok faydalı yazılımlardır. E sağlığın uygulama alanları şu şekildedir;

 • Öncelikli olarak kişilerin, hızlı ve pratik şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlar. Bu sayede hastalar, hastanelere gitmek zorunda kalmadan çoğu verisine ulaşır.
 • Hastanede görev yapan kişiler, gelen hastaların bilgilerine kolayca öğrenebilir. Bu sayede hasta kaydı ile uğraşılmamış olur. Hız ve pratiklik sağlanır.
 • Bu yazılımlar, hastanelerin finans, malzeme ve insan kaynakları bölümlerinin de işlerinde kullanılır. Bu sayede hastane içi işleyiş de hızlanmış olur.
 • Doktorlar ve diğer sağlık çalışanları açısından ve tüketiciler bakımından çevrimiçi eğitimler sunar. 
 • Sağlık kurumları arasındaki eğitimi güçlendiren bir yapısı vardır. Bu sayede kesintisiz bilgi akışı sağlanır.

Bu ve bunlar gibi birçok kullanım alanı bulunan e-sağlık hizmetinin kullanımı dünyada ve Türkiye’de gün geçtikçe yaygınlaşır. Gelişen teknolojiler bu yaygınlaşmanın en temel belirleyici faktörüdür.

HBYS Nedir?

HBYS nedir? Açılımı “Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi” şeklinde olan, e-sağlık alanında kullanılan bir yazılımların genel adıdır. Hastaların, hastaneye yatış süreci ile tedavi sürecini kapsayan teşhis ve tedavi işlemlerinin veri tabanına kaydedildiği yazılımsal sistemlere HBYS denir. Sadece sağlık konusunda değil, hastane için gerekli olan tüm birimlerde bu sistem kullanılabilir. Birden fazla veri tabanının ve modülün bir araya gelmesi ile HBYS sistemi ortaya gelir. Bu veriler sadece kullanılan hastane ile sınırlı değildir. Başka hastanelerde bulunan hastaların verileri de bu sistemde güvenli bir şekilde bulunur. 

Bu sistemin sağlık sistemine getirdiği birçok yarar vardır. Sistemin öncelikli amacı hastaların ve kişilerin bilgilerinin en üst düzey güvenlik önlemleri ile veri tabanında saklanmasıdır. Bu veriler hastanın geçmiş hastalık öykülerini ve kişisel bilgilerini içerir. Bu sayede doktorlar teşhis ve tanı koyma konusunda çok daha pratik olur ve hız kazanır. Hastalar tedavi olurken ve tedavi sonrasında tanı ve teşhislerine kolaylıkla ulaşır. Hastanelerin iş yükü azalmış olur.

HBYS Hangi Modüllerden Oluşur?

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, birden fazla modülün bir araya gelmesi ile oluşur. Bu modüller hem hasta bilgilerini hem de hastanenin diğer birimlerinde gerekli olan bilgileri içerir. Bu modülleri şu şekilde saymak mümkündür;

 1. Hasta kayıt modülü; hastaneye gelen hastaların ilk yönlendirildiği yer hasta kayıt birimidir. Kayıt işlemlerinde hastadan alınan ilk bilgiler hasta kayıt modülüne kayıt edilir.
 2. Hasta randevu yönetim modülü, MHRS sistemi ile entegre çalışan bu modül, hasta randevularını düzenlemek için kullanılır.
 3. Acil servis modülü; acil servise gelen hastalar için kullanılır.
 4. Ameliyathane modülü; ameliyat talepleri ve işlemleri için kullanılır.
 5. Danışma modülü; hastaneye giriş yapan hastalar ve yakınları içindir.
 6. Diyaliz modülü; diyaliz tedavisi kullanan hastaların takibi için kullanılır.
 7. Diyet ve rasyon modülü
 8. Doğumhane modülü; doğum yapan hastaların takibi içindir.
 9. Eczane ve malzeme yönetimi modülü.
 10. Kalite ve doküman yönetimi modülü.
 11. Poliklinik modülü,
 12. Sağlık kurulu modülü,
 13. Temel istatistik ve raporlama modülü,
 14. Tıbbi faturalama modülü,
 15. Vezne modülü, şeklinde sıralanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir