Read More ha-and-dr
December 5, 2023 Danışmanlık

Yüksek Erişilebilirlik ve Felaketten Kurtarma Çözümleri (HA & DR)

Yüksek erişilebilirlik ve felaketten kurtarma çözümleri nedir sorusuna; bu kavramları ayrı ayrı inceleyerek cevap vermek daha doğru bir yöntem olur. İngilizce olarak tanımı high availability ve disaster recovery’dir. Yüksek erişilebilirlik kavr...

Read More big data & hadoop
August 9, 2023 Danışmanlık

BIG DATA REVOLUTION AND HADOOP

With the advancement of technology, the constantly heard term “big data” refers to the aggregation of data generated by the entirety of internet and social media users. This concept involves the collection, analysis, and rendering of data...

Read More big data & hadoop
August 9, 2023 Danışmanlık

Big Data Devrimi ve Hadoop

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte sürekli olarak adı duyulan big data yani büyük veri kavramı; internet ve sosyal medya kullanıcılarının tamamın katkısı ile ortaya çıkan verilerin toplamıdır. Bu büyük veri kavramı, gözlemler, araştırmalar ve arama ...

Read More data-science
August 9, 2023 Danışmanlık

Veri bilimi (Data Science) Nedir?

Veri bilimi, orjinal adı ile data science, kişilerin yaptıkları işler için kullanacağı karışık ve dağınık verileri, anlamlı hale getirmek amacı ile yapılan çalışma sistemler bütününe verilen addır. Çok büyük miktardaki karışık verileri, matematik, is...

Read More serverless
August 9, 2023 Danışmanlık

Serverless Nedir?

Teknolojinin her geçen gün daha da gelişerek insan hayatında önemli bir konumda yer alması, çeşitli ihtiyaçları da beraberinde getiriyor. Bu noktada doğrudan taleplerin, maliyetlerin ve yüklerin sayısında artış görülüyor. Artan maliyetler ise yeni yö...

Read More metaverse
August 7, 2023 Danışmanlık

Meta Verse nedir veri güvenliği nasıl sağlanır?

Teknolojinin gelişmesi ile dikkat çekici kavramlar ortaya çıkıyor ve ses getirmeyi başarıyor. Teknolojinin getirilerinden biri olan ve dünyada ses getirmeyi başaran kavramlardan biri de ‘’Metaverse’’ oluyor. Metaverse, ‘’geleceğin interneti’’ olarak ...

Read More data-security
August 7, 2023 Danışmanlık

Veri tabanı güvenliği ve veri güvenliği nedir?

Veri tabanı; şirketler ya da iş yerlerinin, büyümek ve hedeflerini gerçekleştirmek, karar almak ve geleceğe dair planlama yapmak gibi çeşitli amaçlarına ulaşması için birden fazla yazılımın eşliğinde kullandığı ve verilerin yer aldığı sistemlerdir. ...

Read More data-stream-min
August 6, 2023 Danışmanlık

Gerçek Zamanlı Veri Akışı Nedir?

Gerçek zamanlı veri akışı nedir sorusuna, yani orjinal adıyla real time data streams; veri işleyen ya da veri üreten sistemlerde, ani bir şekilde ortaya çıkabilecek hata ve sorunlara karşı anlık müdahale etmek ve sorunlar, kullanıcıya zarar vermeden ...

Read More ai-with-future-min
August 4, 2023 Danışmanlık

Makine Öğrenmesi Nedir? (Artificial Intelligence – AI)

Makine öğrenmesi nedir sorusu, teknolojinin gelişimi ile birlikte sürekli olarak gündeme gelen sorulardan biridir. Buna verilebilecek en iyi cevap ise insanların doğal yeteneklerini tekalit ederek, çeşitli veri sistemleri ile çalışan sistemler bütünü...

Read More nlp
March 14, 2023 Danışmanlık

Doğal Dil İşleme (Nlp) Nedir?

Doğal dil işleme, dillerin kurallarını ve dil yapısını, çeşitli analizler yaparak çözen ve anlayan sistemlerdir. Bu sistemler sayesinde o dil yeniden yazılabilir hale gelir. Bu sistemler gelişen teknolojiler ile birlikte kişilerin hayatlarını kolayla...