Read More data-security
August 7, 2023 Danışmanlık

Veri tabanı güvenliği ve veri güvenliği nedir?

Veri tabanı; şirketler ya da iş yerlerinin, büyümek ve hedeflerini gerçekleştirmek, karar almak ve geleceğe dair planlama yapmak gibi çeşitli amaçlarına ulaşması için birden fazla yazılımın eşliğinde kullandığı ve verilerin yer aldığı sistemlerdir. ...

Read More data-stream-min
August 6, 2023 Danışmanlık

Gerçek Zamanlı Veri Akışı Nedir?

Gerçek zamanlı veri akışı nedir sorusuna, yani orjinal adıyla real time data streams; veri işleyen ya da veri üreten sistemlerde, ani bir şekilde ortaya çıkabilecek hata ve sorunlara karşı anlık müdahale etmek ve sorunlar, kullanıcıya zarar vermeden ...

Read More ai-with-future-min
August 4, 2023 Danışmanlık

Makine Öğrenmesi Nedir? (Artificial Intelligence – AI)

Makine öğrenmesi nedir sorusu, teknolojinin gelişimi ile birlikte sürekli olarak gündeme gelen sorulardan biridir. Buna verilebilecek en iyi cevap ise insanların doğal yeteneklerini tekalit ederek, çeşitli veri sistemleri ile çalışan sistemler bütünü...

Read More nlp
March 14, 2023 Danışmanlık

Doğal Dil İşleme (Nlp) Nedir?

Doğal dil işleme, dillerin kurallarını ve dil yapısını, çeşitli analizler yaparak çözen ve anlayan sistemlerdir. Bu sistemler sayesinde o dil yeniden yazılabilir hale gelir. Bu sistemler gelişen teknolojiler ile birlikte kişilerin hayatlarını kolayla...

Read More devops-nedir
January 29, 2023 Danışmanlık

Devops nedir? (Kubernetes,docker,ci/cd ve sektöre etkileri)

Devops nedir? (Kubernetes,docker,ci/cd ve sektöre etkileri) Devops, firmaların ya da çeşitli iş yerlerinin üretmiş olduğu ürünlerini, herkesçe bilinen ve yaygın kullanılan yazılım araçları ve altyapı geliştiricilerinden farklı olarak daha hızlı ve...

Read More mongo
January 29, 2023 Danışmanlık

MongoDB Nedir, Hangi Alanlarda ve Nasıl Kullanılır?

Yazılardan bitlere dek her türlü bilgiyi bir araya getiren verilerin dönüştürülmesi, saklanması ve iletilmesi için çeşitli sistemler kullanılıyor. Kullanım amacına ve işlem tercihlerine göre işlenen veriler, belli başlı veri tabanı sistemleriyle kont...

Read More elastic-search
January 29, 2023 Danışmanlık

Elasticsearch Nedir ve Neden Kullanılır?

Elasticsearch, büyük verileri, orjinal adı ile big dataları, daha iyi analiz ederek, ihtiyaçlar nezdinde kullanabilmek için kullanılan metin arama programıdır. Bu büyük veri tabanlarında yapılan aramalar, bu program sayesinde çok daha kolay bir hale ...

Read More postgresql
January 29, 2023 Danışmanlık

PostgreSQL veri tabanı nedir?

PostgreSQL veri tabanı; veri tabanları için ilişkisel yöntemi kullanan, veri tabanı yönetim sistemlerinden biridir. Aynı zamanda bu sistem standart sorgu dilini destekler. Tüm işletim sistemleri ile entegre bir şekilde çalışır. Veri tabanlarını işlem...

Read More city-3213676_1920
January 29, 2023 Danışmanlık

Karar Destek Sistemi Nedir?

Karar verme, karar vermesi gereken kişinin, elde bulunan verilere ve olaylara göre oluşan tüm sonuçları değerlendirerek, kendi amacına ve hedefine en uygun seçeneğe karar vermesidir. Karar destek sistemi, bu karar verme sürecine yardımcı olmak amacıy...

Read More oracle-bigdata-appliance
January 29, 2023 Danışmanlık

Oracle Big Data Appliance Nedir? 

“Oracle Big Data Appliance nedir?” sorusuna geçmeden önce Big Data kavramını tam olarak anlamlandırmakta fayda bulunmakta. Big Data kavramsal olarak zaman içinde toplanan büyük miktardaki verilerin ekonomik ve ölçeklenebilir bir şekilde ve ilişkisel ...