Nevlex deneyimi

Birçok projedeki uzmanlıklarımızdan gurur duyuyoruz.

0 y
Kıdemli bir IT firması olarak deneyim
0 y
Dijital dönüşüm deneyimi
0 k
2019 yılında herhangi bir kayıp gün olmadan 63,227 insan gücü saat çalıştık.

Vitrinimizde ne var?

Müşterilerimizin isteklerini gerçeğe dönüştüren ilham verici teknolojiler geliştirir, verilerini anlamlı hale getirir, inşa eder ve bakımını yaparız.

Önemli Geri bildiriminiz  onu iyileştirmemize yardımcı olacaktır. Teşekkürler!

Hizmetlerimizi Keşfedin

Nevlex, tüm IT ihtiyaçlarınız için çözüm ortağı olmaya kendini adamıştır .

Uçtan Uca Oracle Veri Tabanı, İş Zekası ve Büyük Veri Çözümleri

Uçtan uca on-premise, bulut, veri merkezi yazılım,veri tabanı mimarisi,uygulama mimarisi ve donanım çözümlerimizi keşfedin

Hizmetlerimiz
 • Veri Tabanı Çözümleri
 • İş Zekası Çözümleri
 • Büyük Veri Çözümleri
 • Devops ( Development ve Operations) ve Application Lifecycle Management)
 • Veri madenciliği ( Data mining )
 • Yapay Zeka Çözümler ( AI )
 • Veri Merkezi Çözümleri ( Data Center )
 • Dijital Analitik Çözümleri
 • Yazılım Geliştirme ( Software Development )
 • IT Proje Yönetimi ve PMP Hizmetleri
 • e-Sağlık HBYS Uygulamaları ve Donanımları
 • e-Üretim Uygulamaları
 • e-Enerji Uygulamaları
 • Danışmanlık Hizmetleri

Nevlex Arge Çalışmalarında Sektörün Öncüsü Olmayı Hedefliyor.

Arge OECD tarafından, “bilgi dağarcığını artırmak amacıyla sistematik olarak sürdürülen yaratıcı çalışma ve bu bilginin yeni uygulamalar yaratmak için kullanılması” olarak tanımlanmıştır.
Yenilikçi iş süreçlerimiz ve metodolojilerimiz ile birlikte Data as a service, Software as a service yazılım ve veri alanındaki çalışmalarımızla müşterilerimize
en uygun ve en hızlı hizmeti sunmak için çalışıyoruz.

Tam hizmet veren bir IT yönetimi şirketi arıyorsanız, Nevlex’e bakın. Siz, taşeronlar ve diğer proje ortakları arasında güvenli bir bağlantı görevi yapıyoruz. Bizi ekibinizin bir uzantısı olarak düşünün. Projenizin ilk gününden itibaren sizinle birlikte çalışacağız – görevimiz projenize taahhüt edilen her bir dolar için en iyi değeri sunan yüksek kaliteli, işlevsel bir projeyi planlamak, tasarlamak ve inşa etmek.

 

OUR SPECIALIZATIONS
 • Nevlex Insight
 • Nevlex Data
 • Nevlex Arge
 • Nevlex IT
 • Nevlex Digital
 • Nevlex Software
 • Nevlex e-Health
 • Nevlex e-Production
 • Nevlex e-Energy
 • Nevlex Consulting

Nevlex Veri

Veri, ham gerçek enformasyon parçacığına verilen addır. Veriler ölçüm, sayım, deney, gözlem ya da araştırma yolu ile elde edilmektedir. Ölçüm ya da sayım yolu ile toplanan ve sayısal bir değer bildiren veriler nicel veriler, sayısal bir değer bildirmeyen veriler de nitel veriler olarak adlandırılmaktadır. Nevlex veri alanındaki çalışmalarını ayrı kategoride değerlendirmektedir. Veri ekosistemimizdeki hedef salt veriyi korumak,felaket senaryolarını oluşturmak,veriyi bir öngörü haline getirmek,raporlanabilir hale getirmek ve büyük veri ekosistemini oluşturmaktır.

Nevlex Veri Çözümlerimizi Aşağıdaki Hiyeraşide Tanımladık
 • Oracle Çözümleri
 • Diğer RDBMS Çözümleri (Microsoft,EDB,Veritas,IBM)
 • Open Source Çözümler (Postgresql,Mysql,Mariadb ve NOsql Çözümler)
 • Büyük Veri (Big Data)
 • İş Zekası( Business Intellıgence )
 • Bulut Entegrasyonları (Cloud-Based Integration)
 • Veriden Öngörüler Üretmek ( AI )

Nevlex Yazılım

İhtiyacınıza Uygun e-Sağlık(HBYS), ERP, Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Finansal Teknoloji Yazılımları Konusunda düşük maliyetlerle kendi sunucularınız üzerinden (on-Premise) ya da bulut üzerinde (PAAS) Hizmet verebilen Yazılım Çözümlerimizi Keşfedin.

Nevlex Yazılım Çalışmalarını Aşağıdaki Hiyerarşide Tanımladık.
 • ERP Uygulamaları
 • E-Sağlık ( HBYS Uygulamaları )
 • EBYS Uygulamaları ( Elektronik Belge Yönetim Sistemi )
 • Finans Uygulamaları
 • IT Monitoring Uygulamaları
 • Data Monitoring Uygulamaları

Nevlex e-Sağlık

Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS); Bilişim dilinde tıbbi süreçler sonucunda ortaya çıkan verilerin oluşturulması, işlenmesi ve depolanmasını sağlayan yazılım ve donanımlar bütünüdür. Türkiye ve Yurt dışı projeleri ile elde ettiğimiz bilgi birikimi, HBYS ekibimizin inovasyonları ile yazılıma aktarılarak Merkezi Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri için özel olarak tasarlanmıştır.

Nevlex e-Sağlık Uygulamalarını Aşağıdaki Hiyerarşide Tanımladık.
 • Web Tabanlı
 • İşletim Sistemi Bağımsız
 • Donanım Sistemi Bağımsız
 • Merkezi Yapıda Kullanılabilir (İl/İlçe)
 • Güncel Medula Entegrasyonu
 • Pacs ve Diğer Görüntüleme Aygıtları için Entegrasyon Özelliği
 • Gelir/Giderlerinin Hatasız İzlenebilmesi
 • Verilerin İşlenebilirliği, Anlamlandırılması ve Raporlanması (Bi)
 • Felaket Kurtarma Özelliği ve Sıfır Veri Kaybı
 • %100 Yüksek Erişilebilirlik

Nevlex Arge

Arge OECD tarafından, “bilgi dağarcığını artırmak amacıyla sistematik olarak sürdürülen yaratıcı çalışma ve bu bilginin yeni uygulamalar yaratmak için kullanılması” olarak tanımlanmıştır.
Yenilikçi iş süreçlerimiz ve metodolojilerimiz ile birlikte Data as a service, Software as a service yazılım ve veri alanındaki çalışmalarımızla müşterilerimize
en uygun ve en hızlı hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Yeni ürün geliştirme aşamasında proje fikirlerini yeni müşterilerimize, mevcut müşterilerimize ve hedeflediği yeni pazarlara getireceği katma değerle ölçmekte ve değerlendirmektedir.

Nevlex Arge Çalışmalarını Aşağıdaki Hiyerarşide Tanımladık.
 • Yazılım Geliştirme (Software Development)
 • Büyük Veri Çalışmaları (Big Data)
 • Yapay Zeka Çalışmaları (AI)
 • Makine Öğrenmesi Çalışmaları (Machine Learning)
 • Nesnelerin İnterneti Çalışmaları (IOT)
 • İş Zekası Çalışmaları (Business Intellıgence)
 • e-Sağlık HBYS Uygulamaları (e-Health)
 • Finans Uygulamaları (e-Finance)

Nevlex  e-Enerji

Enerji alanındaki veri entegrasyonu projelerimiz ve uygulamarımız rakipsizdir. Bakanlıklar, alt iştirakler ve dağıtım şirketleri için veri entegrasyon,yönetim ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. 

Nevlex Enerji Çözümlerini Aşağdaki Hiyerarşide Tanımladık
 • Veri Entegrasyonu
 • Büyük Veri
 • Veri Tabanı Danışmanlığı
 • Yapay Zeka Çalışmaları
 • Makine Öğrenmesi Çalışmaları

Nevlex BT/IT

Bilgi teknolojisi (IT), genellikle bir işletme veya başka bir girişim bağlamında veri veya bilgi depolamak, almak, iletmek, çalışmak ve işlemek için bilgisayarların kullanılmasıdır. Nevlex IT alanındaki çalışmalarını veri merkezi mimarisi, kurulum, bakım ve destek hizmetleri olarak ele alır.

Nevlex IT Çözümlerini Aşağdaki Hiyerarşide Tanımladık
 • Oracle Engineering Systems ( Oracle Data Center Çözümleri )
 • Data Center Çözümleri
 • On-Premise Çözümler ( Data Center’lar için Çözüm Üretme )
 • In House Çözümler ( Mevcut Donanım Altyapısı İle )
 • e-Sağlık Donanımları ( Pacs, Labaratuvar ve HBYS Donanımları )

Nevlex e-üretim ve Sanayi 4.0

Üretim sistemi, işletme yönetimi içerisinde yer alan bir alt sistem olarak kabul edilir. Üretim Sistemi, çalışan kişi sayısı, kaynaklar, bilgi, enerji, maddi kaynak gibi girdilerin belirli süreçlerden geçerek ihtiyaçları karşılayacak mal veya hizmete dönüştürülmesidir. Nevlex dijital dönüşüm projeleri ile üretim verimini,satışlarınızı ve karlılığınızı arttıracak çözümler üretir.

Sektör sıralaması

0 th
Seri üretim
0 th
Kesikli Üretim
0 th
Karma Üretim
0 th
Proje Tipi Üretim

Hizmet verdiğimiz sektörler

Sektör odağımız, çok çeşitli proje türlerini ve benzersiz müşteri odaklı çözümleri kapsar.

Industry Ranking

0 th
Tanımlama & Planlama
0 th
Planlama & Yürütme
0 th
Kontrol & Kapanış
0 th
Entegrasyon

Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi.

Kalite yönetimi ve güvenlik metodolojilerimiz sektördeki en iyiler arasındadır ve
ülke çapındaki sektör ortalamasının oldukça üstündedir.

 • Süreç Yönetimi

  Uzun yıllardır iş yaşamında olan “süreç” kelimesi ve “süreç bakış açısı” aslında ilk olarak Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management – TQM) felsefesi ile yaşama girmiştir. 2. Dünya savaşı sonrasında Joseph Juran ve William Edwards Deming adlı Amerikalı bilim adamlarının toplam kalite yönetimi yöntemleri, şaşırtıcı bir biçimde anavatanları Amerika’da değil Japonya’da benimsenmiş ve bu yaklaşım ve teknikler ile ürün kalitesi, müşteri tatmini, maliyet ve çevrim süresi konularında Japonlar büyük başarılara imza atmışlardır. Nevlex kendi süreç yönetim modelini oluşturmuş ve çağın gereksinimlerine uygun olarak benimsemiştir.

 • Kalite Yönetimi

  Kalite yönetimi bir kuruluşun, ürünün veya hizmetin tutarlı olmasını sağlar. Dört ana bileşeni vardır: kalite planlama, kalite güvencesi, kalite kontrolü ve kalite iyileştirme. Kalite yönetimi sadece ürün ve hizmet kalitesine değil, aynı zamanda bunu başarmanın yollarına da odaklanır. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (Software Development Life Cycle), bir yazılım ürününün geliştirilmesi için aşamaların tümüdür.  Farklı süreç modellerine rağmen yazılım geliştirme süreçlerinde ortak hedef hep aynıdır. Kaliteli yazılım geliştirmenin yanında efektif zaman ve kaynak kullanımının sağlanması ve buna bağlı olarak maaliyetlerin ve proje başarı oranlarının artırılması ana hedeflerdir. Nevlex kendi kalite yönetim modelini oluşturmuş ve çağın gereksinimlerine uygun olarak benimsemiştir.

 • Nevlex KSG

  Nexlex KSG Kalite yönetimi ve süreç yönetimini mevcut çözümlerine ek olarak güvenlik alanına ek bir parantez açarak ilerler. Verinin her alanda olduğu çağımızda siber saldırıların ve siber hırsızlığın ülkeler çapında savaş haline geldiği bir noktadayız. Müşterilerimizin ve çözüm ortaklarımızın mevcut kalite ve süreç yönetimi prosedürlerimizin içerisinde güvenliğini en üst noktada tutarak owasp materyallerini sürekli takip ederek olabilecek en iyi güvenliği sağlamayı amacımız haline getirdik.

Temel Değerlerimiz. Daha fazlası için tıkla