Yasal Raporlama Nedir?

Bankacılık ve finans sektöründe oldukça önemli bir yere sahip olan yasal raporlama işleminin önemi gün geçtikte daha da artıyor. Bir raporlama ürünü olan yasal raporlamanın finans kuruluşları tarafından mevzuatsal olarak yapılması zorunludur. Yasal raporlama işlemi ile birlikte finans kuruluşlarının kendileri için hazırladıkları raporlamalar tek bir platform üzerinden yönetilebilir. Finans kuruluşları, gelen rapor taleplerini karşılamakla yükümlüdür. […]

Bankacılık ve finans sektöründe oldukça önemli bir yere sahip olan yasal raporlama işleminin önemi gün geçtikte daha da artıyor. Bir raporlama ürünü olan yasal raporlamanın finans kuruluşları tarafından mevzuatsal olarak yapılması zorunludur. Yasal raporlama işlemi ile birlikte finans kuruluşlarının kendileri için hazırladıkları raporlamalar tek bir platform üzerinden yönetilebilir. Finans kuruluşları, gelen rapor taleplerini karşılamakla yükümlüdür. Dolayısıyla bu noktada ilgili kuruluşların rapor sorumluluğunun gün geçtikçe arttığı görülür. Rapor iş yükü ve rapor kapsamının artması ise manuel iş yükünün ortadan kaldırılmasını zorunlu hale getirir. Bu noktada devreye giren yasal raporlama işlemi, bankaların işletim modellerinin de değişikle uğramasını sağlar. Yasal raporlama sürecinde bankaların karşılaştığı birtakım zorluklar şu şekilde sıralanabilir: 

 • Yasal Raporlama Gereksinimlerinin Sürekli Olarak Değişmesi: BDDK, TCMB, HMB, TSPAKB, MASAK
 • Düzenleyici KPI’ların Banka Yönetim Sistemlerine Entegrasonu 
 • BT Mimarisi Gelişimi
 • Stratejik Gündem ve Banka Yönetimi Arasındaki Uyum 
 • Gerekli Beceri Setleri ve Ek Personel İhtiyaçlarındaki Değişiklikler 
 • Raporların Tutarlı Olmasını Sağlamak Amacıyla Artan Banka Bölümleri Bağlantısı 

Yasal Raporlama İşlem Döngüsü 

Verilerin listelenmesini sağlayan yasal raporlama işleminin belirli döngüleri bulunur. Yasal raporlama işlem döngüsünde yer alan aşamalar ise şu şekildedir: 

 • Ana Bankacılık Sistemi ile Dağınık Datamart’lar 
 • Veri Transferleri ve Kodlamalar 
 • Gereksinim Kontrolu ve Manuel Müdahele 
 • Onay Süreci 
 • Raporun Paylaşılması 

Yasal Raporlama İşleminin Zafiyet Noktaları Nelerdir? 

Yasal raporlama işleminin birtakım zafiyet noktaları bulunur. Yasal raporlama işleminin zafiyet noktalarını şu şekilde sıralamak mümkündür: 

 • Yasal raporlama işlemi pek çok paydaş ile birden çok raporun yönetilmesini sağlar. 
 • Rapor sahipliği bulunmaz. 
 • Veri kalitesi kontrolleri yetersizdir. 
 • Tek bir rakam değişse dahi birden çok belgenin güncellenmesi gerekir. 
 • Mevzuat şartları zamanında karşılanmalıdır. 
 • Onay süreçleri beklenenden uzundur. 
 • Rapor oluşturabilmek için birden fazla sistem kullanılır. 
 • Denetimler zaman alabilir. 
 • Yeni raporlama gereksinimlerinin belirlenmesi gerekir. 

Yasal Raporlama İşleminin Zorlukları Nelerdir? 

Bankacılık ve yasal raporlama süreci birtakım zorunlulukları da beraberinde getirir. Bu zorluklar ise şu şekilde sıralanır: 

 • Farklı kaynaklardan elde edilen veriler, mutabakat karışıklığını ve tutarsızlığı beraberinde getirir. 
 • Veri kalite kontrollerini efektif ve doğru bir şekilde kullanabilmek gerekir. 
 • SLA’lar sıkı bir şekilde takip edilmelidir. 
 • Rapor içerisinde yer alan veri tipleri oldukça çeşitlidir. 
 • Rapora konu olan veriler yüksek hacimlidir. 
 • Eski ve güncel olmayan bilgiler belirlenir. 

Yasal Raporlama Bileşenleri Nelerdir? 

Günlük, haftalık ve aylık olmak üzere çeşitli periyodik aralıklar ile gerçekleştirilen yasal raporlama işleminin bileşenleri ise şu şekildedir: 

 • Veri Kümeleri: Muhasebe, Vergi, Risk, Finans 
 • Veri Başlıkları: Mevduat, Yatırım, Risk, Sermaye Yeterliliği, Mizan, Bilanço, Krediler 
 • Regülatörler/Düzenleyiciler: TBB, KKB, GİB, TCMB, HMB, BDDK 
 • Rapor Periyodu: Anlık, Günlük, Haftalık, 15 Günlük Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık, Yıllık 

Yasal Raporlama İşleminin Sağladıkları Nelerdir? 

Crs yasal raporlama işleminin beraberinde getirdiği çeşitli avantajlar bulunur. Yasal raporlama işleminin sağladığı avantajlar şunlardır: 

 • Veri kalitesi kontrolleri ile birlikte veri yönetimi ve dönüşümü etkili bir şekilde sağlanır. 
 • Bilgi verme yükümlülükleri ve finansal raporlama işlemi için entegre bir platform oluşturulur. 
 • Yeni ve anlık olarak gelişen taleplerde minimum hataya rastlanır. 
 • Teknik ve organizasyonel yapı ile değişiklikler uyarlanmaya hazır hale getirilir. 
 • Veri tutarlılığından emin olunulur. 
 • Otomasyon süreç yönetimi sayesinde tüm süreçler eksiksiz bir şekilde izlenebilir. 
 • Görüntüleme ve düzenleme işlemleri, rapor ve kullanıcı bazlı yetkilendirme ile mümkün hale gelir.
 • Çevik bir çalışma yöntemi elde edilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir