Read More Real Time Data And Analytics
Şubat 4, 2024 Danışmanlık

Gerçek Zamanlı Veri Analitiği Nedir? (Real Time Data Analytics)

Gerçek zamanlı veri analitiği nedir sorusunun cevabı; çeşitli veri tabanlarından toplanan verilerin, daha verimli ve daha hızlı bir şekilde işlenebilmesi için kullanılan sistemler ve araçlar bütünüdür, şeklinde açıklanabilir. Şirketlerin ya da işyerl...