Veri tabanı güvenliği ve veri güvenliği nedir?

Siber güvenliğin öneminin gün geçtikçe arttığı çağımızda veri güvenliği çok önemli!

Veri tabanı; şirketler ya da iş yerlerinin, büyümek ve hedeflerini gerçekleştirmek, karar almak ve geleceğe dair planlama yapmak gibi çeşitli amaçlarına ulaşması için birden fazla yazılımın eşliğinde kullandığı ve verilerin yer aldığı sistemlerdir.

Veri tabanlarının doğru kullanımı ile amacına çok daha hızlı bir şekilde ulaşan firmalar, büyüme açısından önemli adımlar kaydeder. Verilerin ya da veri tabanlarının güvenliğini sağlamak için çeşitli yazılım ve programlar mevcuttur. Bu programlar, genellikle veri tabanı yönetim sistemleri içerisinde yer alarak uyum içerisinde çalışır. Veri tabanları kaynağının büyük bir kısmını internet siteleri ve sosyal medyadan aldığı için zaman zaman güvenlik sorunları ortaya çıkması mümkündür. Veri tabanlarını indirirken ya da kullanırken, çeşitli virüs ya da kötü amaçlı yazılımlar ile karşılaşmak mümkündür. Bu sebeple veri tabanı güvenlik sistemleri önemli yazılımlardır. Her veri tabanı yönetim sisteminde mutlaka bulunması gereken bu güvenlik sistemlerinin temel amacı, kullanıcılarının kişisel verilerini ve sistemlerini korumaktır. Bu koruma ile beraber, firmalar adına yaşanabilecek olumsuz sonuçların önüne geçilir. Maddi zarar oluşturabilecek durumlar da bu şekilde engellenmiş olur. Veri tabanı güvenliği; veri tabanının ve içerisinde yer alan verilerin, gizlilik ve bütün halde kalması amacının yanı sıra bu verilerin korunmasını sağlamak için üretilmiş birden fazla aracı ve önlemi içerisinde barındıran sistemler bütünüdür. Bu  veri tabanı güvenlik sistemleri içerisinde korunan şeyler; veri tabanı içerisinde yer alan veriler, veri tabanı yönetim sistemi ve araçları, bağlantılı araçlar, fiziki veri tabanı sunucusu, sanal veri tabanı sunucusu ve diğer donanımları, veri tabanlarını işleyebilmek için kullanılan internet altyapısı ve bilgisayar donanımları şeklindedir. Yani verilerin alınmasından en son işlenme aşamasına kadar tüm aşamalarda yer alan donanım ve yazılımların hepsi bu güvenlik kapsamı içindedir. Bu sebeple veri tabanı güvenlik sistemleri, herhangi bir veri kaybı ya da zarar oluşumuna izin vermemek adına yoğun ve yüksek performanslı bir çalışma yürütür. Veri tabanlarının kullanımının sınırsız olması, bu güvenlik sistemlerinin görevini her ne kadar zorlaştırsa da gerekli araçların kullanımı ile veri güvenliği sağlanmış olur.

Veri Tabanı Güvenliği ve Veri Güvenliği Neden Önemlidir?

Veri tabanı nedir sorusuna verilebilecek bir diğer cevap da kullanıcılara ait tüm belge ve bilgilerin yer aldığı alanlardır, cevabı verilebilir. Bu kadar geniş kapsamlı bilgilerin ve verilerin yer aldığı alanların da güvenliğinin en üst düzeyde olması gerekir. Bu açıdan bakıldığı zaman veri tabanı güvenliği sistemlerinin önemi çok daha iyi anlaşılır. Bu sistemin önem arz ettiği bir diğer konu; fikri mülkiyet haklarının çalınması ve risk altında oluşudur. Şirketlerin, sanatçıların, patenti alınmış uygulamaların ve akla gelebilecek her türden hakkın korunabilmesi ve saklanabilmesi için bu sistemlerin kullanılması zorunludur. Bu sahip olunan haklardan herhangi birinin çalınması ya da bozulması halinde önüne geçilemez zararların oluşması imkanı da olur. Bu sebeple piyasa ya da bulunulan pazar içerisindeki rekabette geriye düşülür. Bunun sonucu olarak da firma zarar ederek çeşitli risklerle karşı karşıya kalır. Bunların yaşanmaması için veri güvenliği sistemlerinin aktif bir şekilde kullanımı önemlidir. Özellikle büyük markalarda yaşanan veri ihlalleri sebebiyle markaların isim değerleri de zarar görür. Müşteri çevresinde, verilerin korunacağı ve güvenli bir ortamda bulunduğu konusunda yeterli güven yoksa bu işlerin düşmesine ve firmanın zarar etmesine sebep olur. Bu açıdan da veri güvenliğinin sağlanması gerekir. Ortaya çıkabilecek olumsuzluklar, işlerin durmasına ya da yavaşlamasına yol açabilir. Bu şekilde süreklilik sağlanamaz ve firma zarar eder. Kalıcı müşteri çevresi edinme konusunda da olumsuz bir etki olur. Bu sebeple iş devamlılığı için bu güvenlik sistemleri şarttır. Verilerin sızdırılması gibi olumsuz durumlarda yeterli güvenlik önlemi alınmamış ise firmalar da bu veri sızıntısından sorumlu hale gelebilir. Çeşitli ülkelerin farklı kanunlarına göre büyük cezaların alınma ihtimali doğar. Bu da şirketi maddi açıdan kötü etkiler. Bu sebeple bu güvenlik uygulamaları, veri açığı olmaması konusunda da önem arz eder. Çeşitli veri ihlalleri yaşandığında, bunun doğal sonucu olarak müşteri çevresine açıklama yapmak ve oluşan zararları tazmin etmek gerekir. Bu da şirketler açısından maddi açıdan ve müşteri çevresinin güveninin sarsılması açısından olumsuz bir durum arz eder. Bunun gibi durumların yaşanması istenmiyorsa veri tabanı güvenliği sistemlerinin etkin olarak kullanılması gerekir. 

Veri Tabanı Güvenlik Sistemlerinin Faydaları ve Önlediği Zararlar Nelerdir?

Veri tabanı yönetim sistemleri faydaları, pek çok alanda kendini gösterir. Bu alanlardan ilki verilerin güvenliğini sağlamaktır. Yazılımlarda olan hatalar, güvenlik açıkları, dikkatten kaçan zararlı yazılımlar ve yanlış kullanımlar sonucu çeşitli zararlar ortaya çıkabilir. Öncelikli olarak bu zararların engellenmesi konusunda faydalı yazılımlardır. Bu güvenlik sistemlerinin, dış veya iç etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan çeşitli riskleri, önceden görme buna önlem alma ve eğer ortaya bir problem çıktıysa buna ilişkin çözüm üretme gibi pek çok işlevi vardır. Firma içerisinde oluşabilecek riskler; kasıtlı olarak zarar vermek isteyen kişiler, dikkatsiz ya da işi bilmeyen kişilerin veri işlemesi yaparken, düştüğü hatalar, şirketin olumsuz sonuçlar elde etmesini ve geriye doğru gitmesini isteyen casuslar gibi pek çok risk vardır. Bu riskler veri tabanında yaşanacak ihallerin temelini oluşturur. Çok sayıda çalışanı olan şirketlerde bu risk oranı daha yüksektir. Bunun önüne geçilmesi konusunda, kaliteli veri yönetim sistemlerinin kullanılması ve güvenilir çalışanlar tarafından idare edilmesi gerekir. Şirket çalışanları sebepli hataların önüne geçme konusunda da bu sistemlerin yanı sıra verilecek eğitimler ve yapılacak denetimler önem arz eder. Sistemde oluşan ya da önceden var olan güvenlik açıkları, zamanında tespit edilmezse kötü niyetli kişiler tarafından kullanılarak şirkete zarar vermek istenebilir. Veri tabanı yönetim sistemleri içerisinde yer alan güvenlik araçları, bu tür açıkların ya da risklerin önceden görülmesini sağlayarak bu ihtimali ortadan kaldırır. SQL ya da NoSQL veri tabanları içerisine yerleştirilen kötü niyetli yazılımlar sebebi ile çeşitli sorunların çıkması mümkündür. Bunun da önüne geçilmesinde, güvenlik sistemleri aktif bir şekilde rol oynar. RDBMS ilişkisel veri tabanları için de aynı tehdit geçerlidir. DBMS yani veri yönetim sistemleri içerisinde yer alan bu güvenlik elemanları sayesinde kötü niyetli saldırılardan korunmak mümkündür. Bu koruma sayesinde, şirketlerin gelişimi, planlaması, karar alma süreçleri hız kazanırken aynı zamanda güvenli bir kullanış sunar. 

Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinin Güvenlik Bileşenleri

Veri tabanlarına erişim sağlanan uygulamalar üzerinde, sistemin bileşenlerine ve şirketin unsurlarına yönelik saldırı riski içeren veriler olabilir. Bu sebeple veri tabanı güvenliği, bu risklerin kaldırılması açısından özel olarak tasarlanır. Veri tabanı yönetim sistemleri içerisinde birden fazla güvenlik aracı yer alır. Bu araçların her biri, veri güvenliğini gerçek zamanlı olarak korumak için çalışır. Bu araçlardan ilki; fiziki güvenlik araçlarıdır. Bu araçlar; şirket veri merkezlerinin belirli bir sıcaklık içerisinde ve verilerin güvenle depolanabileceği bir ortam oluşturur. Diğer bir güvenlik aracı ise yönetim ve ağ erişim denetimleri aracıdır. Bu araç; veri tabanları üzerinde işlem yapacak kişileri çeşitli güvenlik testlerine sokarak işlem yapmasına izin verir. Böylece herkesin bu alanlara erişimi engellenmiş olur. Kısıtlı bir erişim sunar. Diğer bir araç son kullanıcı hesabıdır. Bu araçta, veri tabanına kimlerin girip hangi işlemleri yaptığı kolay bir şekilde incelenir. Böylece, kötü niyetli kişiler ya da casuslar tarafından yapılan işlemler kolaylıkla tespit edilerek güvenli veri depolaması devam eder. Güvenliği sağlayan diğer bir araç, şifreleme sistemleridir. Bu sistemler sayesinde şifreyi bilmeyen kişilerin veri tabanına ve bileşenlerine ulaşabilme imkanı ortadan kalkar. Veri tabanı yönetim sisteminin güncelleme sistemleri de güvenlik için önemlidir. Her zaman için en son sürüm kullanılarak çeşitli güvenlik sorunlarının önüne geçilmiş olur. Aynı zamanda veri kaynağı olan web sitelerininde de güvenli bir dolaşım sağlayan araç mevcuttur. Herhangi bir sorun sonucu veri kaybı olmaması için kullanılan yedekleme ve depolama ünitelerinin güvenliği için de özel bir araç mevcuttur. Bu araç sayesinde veriler güvenli bir şekilde yedeklenerek, veri kaybının önüne geçilmiş olur. Güvenliğin yanı sıra denetim için çeşitli araçlar bulunduran veri tabanı yönetim sistemleri sql ya da NoSQL tabanlı verilerin, hangi zamanda kimin işlemi ile kullanıldığının bilinmesi konusunda da faydalıdır. Bu denetim yetkisi sayesinde gizli işlem yapma şansı ortadan kalkarak şirketin zarar etme ve veri açığı verme riskleri de ortadan kalkmış olur.

Veri Tabanlığı Güvenliği Araçlarının Verileri Koruma Yöntemleri

Veri tabanı güvenliği sistemleri, verilerin güvenliği sağlarken çeşitli yöntemlerden yararlanır. Bu yöntemlerin temel amacı verileri tehdit eden unsurların belirlenerek ortadan kaldırılması için çözüm üretmektir. Bu problem çözümü sürecinde, kullanılan ilk yöntem keşif yöntemidir. Keşif yöntemi; veri tabanının fiziki ya da sanal olması fark etmeksizin, şirkette yer alan tüm veri tabanlarındaki veri açıklarını keşfetmek için kullanılan yöntemdir. Güvenlik açıklarını bulduktan sonra sınıflandırma işlemi de yapar. Aynı zamanda çeşitli çözüm önerilerini de kullanıcılarına sunar. Diğer bir veri güvenliği yöntemi; veri etkinliklerinin izlenmesidir. Veri etkinlikleri izlenerek; veriler hakkında yapılan tüm işlemlerin yönetimi ve denetimi sağlanmış olur. Şüpheli herhangi bir durum olduğu zaman kullanıcıları uyararak, herhangi bir risk ya da tehdit anında gerçek zamanlı olarak müdahale etme şansı bulunur. Aynı zamanda gelecekte karşılaşılabilecek olumsuz senaryoları ve riskler karşısında da önlem alınmasını sağlar. Diğer bir veri güvenliği yöntemi ise şifreleme yapma ve belirteç oluşturma yöntemidir. Şifreleme yöntemi, tüm veri güvenlik duvarlarının aşılmasından sonra gelen son güvenlik aşamasıdır. Bu sebeple şifrelerin zor ve akla gelmeyecek şekilde, birbirinden farklı semboller kullanılarak belirlenmesi gerekir. Şifreyi bulmayan ya da kıramayan kötü niyetli kişiler için etkili bir koruma yöntemidir. Diğer bir yöntem ise veri güvenliğini optimize etme ve risk analizi yapma yöntemidir. Veri güvenliğinden elde edilen bilgileri, analitik ve matematik yardımı ile analiz ederek, çeşitli çözüm seçenekleri sağlar. Aynı zamanda riskleri analiz ederek, detaylı risk raporu ve oluşabilecek senaryoların analizi sağlanır. Bu analizler sayesinde şirket yöneticileri ya da şirket sahipleri ileride karşısına gelebilecek sorunları bilerek ve görerek hareket eder. Herhangi bir veri ihlali ya da veri açığı oluşturabilecek adımlar atmaktan kaçınma şansı doğar. Böylece hem veri güvenliği sağlanırken, müşteri çevresinin şirkete olan güveni ve bağı da artmış olur. Şirketler piyasalarda ve pazarlarda kalıcı olmak istiyorsa verilerin güvenliği konusuna dikkat etmesi gerekir.   

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir