Yüksek Erişilebilirlik ve Felaketten Kurtarma Çözümleri (HA & DR)

Yüksek erişilebilirlik ve felaketten kurtarma çözümleri nedir sorusuna; bu kavramları ayrı ayrı inceleyerek cevap vermek daha doğru bir yöntem olur. İngilizce olarak tanımı high availability ve disaster recovery’dir. Yüksek erişilebilirlik kavramı; bir sistem üzerinde ya da sistemin yan bileşenleri ve araçları üzerinde, yapılması istenen işlerin, verilen zaman içerisinde sürekli olarak devam ettirilmesi kabiliyetine verilen isimdir. […]

Yüksek erişilebilirlik ve felaketten kurtarma çözümleri nedir sorusuna; bu kavramları ayrı ayrı inceleyerek cevap vermek daha doğru bir yöntem olur. İngilizce olarak tanımı high availability ve disaster recovery’dir. Yüksek erişilebilirlik kavramı; bir sistem üzerinde ya da sistemin yan bileşenleri ve araçları üzerinde, yapılması istenen işlerin, verilen zaman içerisinde sürekli olarak devam ettirilmesi kabiliyetine verilen isimdir. Yani diğer bir anlatımla yüksek erişilebilirlik kavramı; çeşitli sistemlerin kullanıcılarının, yapmak istedikleri işleme ve verdiği komutlara, cevap verme ve uygulama zamanını ifade eden bir kavramdır. Bu yüksek erişilebilirlik seviyesine ulaşılması için kullanılan sistemlerin en üst düzey testlerden geçerek kullanıma sunulması gerekir. Sadece sistemlerin değil aynı zamanda da sisteme bağlı çalışan bileşen ve çeşitli araçların da testlere tabi olması gerekir. Bir işlemin, yüksek erişilebilirlik seviyesinde olup olmadığını en iyi şekilde, kullanıcı deneyimlerini anlayarak öğrenmek mümkündür. Bu sebeple kullanıcıların yapacağı geri dönüşleri ve deneyimleriyle alakalı verileri incelemek konusu çok önemli bir konudur. Çeşitli sistemlerin yapmış olduğu analizler her zaman için en doğru sonucu vermeyebilir. Sunucular aktif gözükürken, bu sistemleri kullanan kişiler, çeşitli aksaklık ve hatalar yaşaması mümkündür. Erişilebilirlik düzeyinin en üst seviyelerde olabilmesi için sürekli olarak testlerin yapılması ve gelen güncellemelerin eksiksiz bir şekilde uygulanması işleminin yapılması gerekir. Çeşitli aksaklıklar sebebiyle erişebilirlik düzeyinde düşme olması, şirketler açısından zaman kaybı ve bunun doğal sonucu olarak işlerin de aksamasını tetikler. Denetimi olmayan sistemlerde bu hataların farkına varılması daha zordur. Aynı zamanda bu hataların farkına varılma süreleri de daha uzundur. Bu sebeple denetim mekanizması önemlidir. Bu denetimi de sistemlerde yer alan denetim ve güvenlik araçları ile sağlamak mümkündür. Felaketten kurtulma çözümleri ise şirketlerin ya da işyerlerinin sahip olduğu verilerin ortak bir alanda yedeklenmesi ve bu yedeği alınan verilerin, felaket kurtarma alanında kopyasının alınma işlemine verilen addır. Verinin oluşum ve keşif aşamalarında yer alan bir aşamadır. Çeşitli şekillerde yapılabilmesi sebebiyle yapılan işlerin daha verimli ve devamlılığı yüksek bir şekilde sürmesini sağlamak konusunda başarılı uygulamalar. 

Yüksek Erişilebilirlik ve Felaketten Kurtarma Çözüm Yöntemleri Nelerdir?

Yüksek erişilebilirlik ve felaketten kurtarma çözüm yöntemleri, herhangi bir arıza  ya da güvenlik açığı durumunda veri kaybı gibi çeşitli sorunların yaşanmaması için birden fazla şekilde var olup, kullanılan yöntemlerdir. Kullanıcıların hizmet aldığı yazılım ya da araçların yüksek erişilebilir olması önem arz eden bir konudur. Kişilerin ya da şirketlerin sahip olmuş olduğu bilgisayar sistemlerinin çeşitli sebeplerle kullanılmaz hale gelmesi, işlerin ve gündelik aktivitelerin durma noktasına gelmesi sonucunu doğurur bu sebepler; doğal afetler, insan kaynaklı saldırı ve hatalar, enerji kesintileri gibi sebepler olabilir. Bunlar gibi, sistemlerin düzgün çalışmamasına yol açan pek çok sebep vardır. Bu sebeplerin sonucunda kişiler maddi ve manevi zarara uğrama tehlikesi yaşarlar. Bu tehlikenin önlenmesinde ise yüksek erişilebilirlik ve felaketten kurtarma çözüm aşamaları devreye girer. Bu sistem kesintileri bazen günler, haftalar hatta aylar bile alabilir. Örneğin bir savaş durumunda, çeşitli enerji kaynakları ve iletişim hatları kesilir. İnternet gibi sistemlerin çökmesi, bilgisayar ve diğer sistemlerin de düzgün çalışmamasına yol açar. Bunun sonucunda şirketler üzerinde oluşabilecek zararlardan ilki, doğrudan zararlardır. Doğrudan zarar; çeşitli etkenlerin direkt olarak şirket binasına zarar vererek, tüm sistemlerin kullanılamaz hale gelmesi durumudur.diğer bir zarar çeşidi olan erişim engeli zararı ise çeşitli sebeplerle sistemlere erişilememesi sonucunu doğurur. Diğer bir zarar güç kaynaklarının bozulmasıdır. Güç kaynağı olmadan herhangi bir sistemin çalışması mümkün değildir. Eğer ulaşım sıkıntıları yaşanıyorsa sistemleri kullanacak çalışanlar şirkete gelemez ve bunun doğal sonucu olarak işler aksar. İletişim sistemlerinin kesilmesiyle de sistemlerin görevini düzgün ve olması gerektiği gibi yapma ihtimali ortadan kalkmış olur. Bu gibi durumlarda, felaketten kurtarma çözümü aşamalarını doğru bir şekilde uygulamak gerekir. Böylece, şirket içerisindeki sistemlerde yer alan verilerin kurtarılması ve korunması sağlanırken, iş devamlılığı konusunda da avantaj sağlanmış olur. Aynı zamanda veri sızıntısı gibi çeşitli sorunların da önüne geçilmiş olur. Bu sistemler, veri güvenliği açısından büyük önem arz eden sistemlerdir. Şirketler ya da diğer kurumlar, çeşitli felaket ve risklere hazır bir şekilde işlerine devam etmek zorundadır. Dijital çağ ile beraber pek çok risk de mevcut hale gelir. Bu sebeple bunlara karşı hazırlıklı olunmazsa çok büyük zararların ortaya çıkması riski oluşur.

Yüksek Erişilebilirlik ve Felaketten Kurtarma Çözümlerinin Önemi ve Avantajları Nelerdir?

Yüksek erişilebilirlik ve felaketten kurtarma çözümlerinin avantajları; kullanım alanlarına göre ve felaketin ne olduğuna bağlı olarak değişim gösterir. Çeşitli sebeplerle zarar gören sistemlerin kurtarılmasında felaketten kurtarma çözümlerinin kullanımı yarar sağlar. Bu sistemler, veri kaybı gibi sonucunda şirketleri büyük zararlara uğratma tehlikesi bulunan, riskleri en aza indirir. Yüksek erişilebilirlik ve felaketten kurtarma çözümleri sistemlerinin sağlamış olduğu ilk avantaj; elde olan verilerin ve kayıtların korunarak; veri kaybının önlenmesidir. Felaket yaşandığı zaman, bilgisayar sistemleri içerisinde yer alan çeşitli veri ve bilgilerin korunarak, felaket sonrasında da eskisi gibi kullanıma açılmasını sağlar. Bu sistemlerin sağlamış olduğu diğer bir yarar ise işlerin kaldığı yerden başlamasına olanak tanır. Bu sistemler; felaket sonrasında, işlerin kaldığı yerden ve olması gerektiği gibi başlamasını sağlayarak, herhangi bir iş kaybı olmasını önler. Bu da iş için yüksek verimlilik sağlar. Zaman tasarrufu açısından önemli bir özelliktir. Bu sistemlerin önem arz ettiği diğer bir konu, personelin ve şirketin korunmasıdır. Bu avantaj; bilgisayar ve diğer sistemleri kullanan kişilere ve buna bağlı olarak şirketi koruyan bir özelliktir. Yapılacak olan işlerin felaket sonrasında da devam edebilmesini sağlar. Felaket senaryosunun gerçekleşmesinden, bitmesine kadar yaşanan sürecin doğru ve en az hasarlı olacak bir şekilde geçmesini sağlamak amacıyla şirket ve personel yönetiminin doğru bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu sistemlerin doğru kullanımı sonucunda, en büyük felaketlerden bile az hasar alarak kurtulmak mümkün hale gelir. Yüksek erişilebilirlik ve felaketten kurtarma çözümlerinin erişilebilirlik düzeyi arttıkça, şirket üzerinde yaşanan felaketlerin yıkıcı etkisi de bir o kadar azalır. Şirketler verilerini ve faaliyetlerini kurtararak, hem zaman hem de kaynak açısından büyük tasarruflar sağlar. Böylece şirketin maddi kazancı da artmış olur. Yaşanan felaket sonrasında, herhangi bir veri açığı olmamasının sağlamak da hem müşteri çevresinin güvenini hem de veri açığı olması sonucunda yaşanabilecek maddi zararları önleme konusunda avantaj sağlar. Bu sebeple, yüksek erişilebilirlik ve felaketten kurtarma çözümlerinin aktif ve etkin bir şekilde kullanımı, şirketler açısından hayati bir öneme sahiptir. Şirketin büyüme ve gelişme sayılarının korunmasında da bu sistemlerin önemi ve yeri büyüktür. 

Yüksek Erişilebilirlik ve Felaketten Kurtarma Çözümleri Sistemlerinin Özellikleri ve Amaçları Nelerdir?

Yüksek erişilebilirlik ve felaketten kurtarma çözümleri çeşitleri, öncelikli olarak felakete karşı veri korunması amacını edinir. Aynı zamanda şirketin sahip olduğu müşteri çevresinin korunarak, kalıcı müşteri çevresi edinimi de sağlayan sistemlerdir. Veri güvenliğinden emin olan müşteriler, şirkete karşı daha sadakatli ve daha bağlı olurlar. Şirketlerin almış olduğu işleri ve sorumlulukları zamanında yerine getirmesinde ve aksi durumda yaşayabileceği çeşitli sorunların önüne geçmesini de bu sistemler sağlar. Zamanında iş teslimi müşteri deneyimini de artırıcı bir etkiye sahiptir. Yapılan işlerin devamlılığı konusunda herhangi bir kesinti olmaması da bu sistemlerin görev ve amaçlarından biridir. Bu sistemler, aynı zamanda bunun doğal bir sonucu olarak iş konusunda karmaşıklığa da izin vermez. Felaket sonucunda yaşanabilecek maddi ve finansal kayıpların en aza indirgenmesi de bu sistemlerin amaçlarından biridir. Şirketlerin zarar etmesi ya da iflas etme riskini en aza indirir. Felaketlerin ortaya gelmesi sonucunda, yaşanabilecek her türden zararın önlenmesi ve en aza indirilmesi ise bu sistemlerin temel amacıdır. Bilgisayarlar içerisinde yer alan bilgi ve verilerin bütünlüğünün bozulmaması ve felaket öncesi dönemdeki gibi kalabilmesi de bu sistemlerin amaçları arasındadır. Bilgi ve veri saklama konusunda, ülke içerisinde yer alan kanun ve kurallara uygun bir şekilde davranma amacı da bu sistemler sayesinde sağlanır. Bu sayede, veri işlenmesi ve saklanması konusunda çeşitli cezaların önüne geçilmiş olur. Şirket bünyesinde yer alan çeşitli varlıkların korunmasında ve iş için harcanan kaynaklarda tasarruf edilmesinde de bu yüksek erişilebilirlik ve felaketten kurtarma çözümü yöntemleri kullanım alanı bulur. Bu sistemler; şirketlerin felaket öncesindeki hedefleri konusunda da herhangi bir aksama yaşanmadan, hızlıca ulaşım imkanı sunar. Yüksek erişilebilirlik ve felaketten kurtarma çözümleri araçları nedir sorusuna ise yukarıda sayılan özelliklerin gerçekleşmesi için kullanılan, sistemlere bağlı olarak çalışan araçlardır cevabı verilebilir. Bu araçlar, depolama, güvenlik, analiz ve kurtarma araçları gibi çeşitlenebilir. 

Yüksek Erişilebilirlik ve Felaketten Kurtarma Çözümleri Sistemlerin Çalışma Prensipleri Nelerdir?

Bu sistemler, herhangi bir felaket anında, şirketlerin çalışmasının durmaması ve sürekliliğin sağlanabilmesi açısından çok önemli sistelerdir. Bu sistemler açısından ilk çalışma prensibi yedeklemedir. Yedekleme; şirket üzerindeki bilgi ve verilerin, başka bir yedekleme alanına kopyalanarak, herhangi bir sorunda veri kaybının önüne geçilmesini sağlayan aşamadır. Diğer bir çalışma prensibi ise organizasyondur. Organizasyon; şirketin çeşitli şubeleri arasında ya da şirket içerisinde kimin ne iş yapacağının belirli olmasıdır. Felaket anlarında organize bir şekilde çalışma yürütülerek, verimli çalışma gücü sağlanmış olur. Aynı zamanda bu prensip; hangi çalışanın hangi bilgiye ne oranda ulaşabileceğinin belirlenmesini de sağlar. Diğer bir çalışma prensibi ise bilgi ve veri güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu sayede, felaketlere hazır ve güvenli bir şekilde veri işlemesi yapılabilir. Çeşitli bilgilere, belirli kişilerin girebilmesini sağlayan gizlilik prensibi de güvenliğin sağlanması açısından önem arz eder. Kimlik tanıma ve doğrulama prensibi de yine aynı şekilde güvenlik açısından kullanılan bir araçtır. Yüksek erişilebilirlik ve felaketten kurtarma çözümlerinin bakım ve onarımı işleminin sağlanması da sistem güvenliği açısından önem arz eden bir durumdur. Diğer bir prensip olan kayıt izleme prensibi ise kimin hangi veriye erişim sağladığı ve nasıl bir işlem yapıldığını görmek açısından önemlidir. Bu sayede, şirkete zarar vermek isteyen kötü niyetli kişilerin ya da casusların tespit edilebilmesi sağlanır. Çalışanların doğru bir şekilde yetkilendirilmesi de diğer bir prensiptir. Herkes kendi yetkisi doğrultusunda işlem yaparak, işin güvenli ve verimli bir şekilde devam edebilmesi sağlanır. Bunlar sayesinde, sistemler üzerinde işlem yapan kişiler, yaptığı şeyleri inkar edemez ve herkes kendi yaptığı hareketten sorumlu hale gelir. Yüksek erişilebilirlik ve felaketten kurtarma çözümleri maliyeti ise karşılaşılacak riskler göz önüne alındığında düşük miktarlardır.  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir