Veri Göçü (Data Migration) Nedir?

Veri göçü nedir sorusuna, verilerin, mevcut bulundukları ortamdan, başka bir ortama ya da sisteme transfer edilmesine veri göçü adı verilir, cevabı uygun düşer. Uzun zamandır, ilişkisel veri tabanları kullanılarak veri aktarımı işlemi yapılır. Ancak big data yani büyük veri kavramının meydana gelmesi ile birlikte, depolama alanı sorunu ve performans düşüklükleri yaşanması gözlenir. Bu durumun doğal […]

Veri göçü nedir sorusuna, verilerin, mevcut bulundukları ortamdan, başka bir ortama ya da sisteme transfer edilmesine veri göçü adı verilir, cevabı uygun düşer. Uzun zamandır, ilişkisel veri tabanları kullanılarak veri aktarımı işlemi yapılır. Ancak big data yani büyük veri kavramının meydana gelmesi ile birlikte, depolama alanı sorunu ve performans düşüklükleri yaşanması gözlenir. Bu durumun doğal sonucu olarak da ilişkisel veri tabanlarının kullanımı, maliyet açısından zorlayıcı bir hal alır. Bu sebeple, son zamanlardaki gelişmeler ile birlikte, NoSQL veri tabanlarının kullanımı artış gösterir. Bu veri tabanı, düzensiz halde bulunan verileri bile kolay bir şekilde idare edebilmesi ve ölçeklenebilir bir hale sokabilme yeteneği sayesinde göz önüne gelen bir yöntem haline geldi. Veri göçü yani diğer adıyla veri transferi; normalde insan yetenekleri ile bir yerden başka bir yere aktarılamayacak olan verilerin, hızlı ve herhangi bir veri kaybı yaşamadan aktarılmasını sağlar. Bu da kazandırdığı hız ve güvenlikle ön plana çıkan sistemler haline gelmesini sağlar. Veri güvenliği, şirketlerin piyasada ve müşteri çevresindeki, güven endeksini belirleyen temel konulardan biridir. Eğer veri transferi sırasında herhangi bir güvenlik zafiyeti ya da verilerin kaybolması gibi sorunlar yaşanırsa şirket açısından bu güven endeksinin düşmesine ve bunun sonucunda da şirketin zarar etmesine yol açar. Kalıcı olan müşteri çevresi de bu yaşanandan sonra şirkete olan bağlılığını koparır. Bu sebeple milyonlarca veriyi bir veri tabanına taşırken güvenli ve pratik yöntemler seçilmelidir. Şu an içinde bulunulan dijital çağda, verilerin ve bu verilerin işlenmesi konusunun önemi gittikçe artar hale gelir. Bu sebeple çok yüksek sayılardaki verilerin taşınması işlemi de buna paralel olarak önem arz eder. Firmalar, çeşitli veri tabanlarını kendi veri tabanlarına taşırken, veri göçü sistemleri aracılığıyla işlemi gerçekleştirir. Bu sistemlerin varlığı, normal şartlarda kayıpsız bir şekilde aktarılamayacak verilerin tamamının, güvenle aktarımı sağlanmış olur. Bu veri aktarımı internet siteleri arasında olabileceği gibi çeşitli bilgisayar sistemleri arasında da gerçekleşebilir. Bu da veri göçünü kolaylaştıran diğer bir özelliktir. 

Veri Göçü Sistemlerinin Özellikleri Nelerdir?

Şirketlerin verileri transfer etmesi sürecinde, veri göçü etkileyen faktörler de bu sürece dahil olur. Bu faktörlerden ilki sistem gücüdür. Kullanılan sistemler ne kadar  güçlü ve hızlı olursa veri göçü de bir o kadar hızlı olur. Aynı zamanda sistemlerdeki güvenlik önlemleri de önem arz eden diğer bir konudur. Veri göçü yapılacak sistemlerin güvenlik duvarları, zararlı olabilecek eylemleri tespit ederek, bunları engellemesi gerekir. Veri göçü; fiziki depolama alanları arasında da olabilir. Yüksek boyutlu verilerin taşınması için elde olan disk alanlarının boyutu da yüksek olmalıdır. Bu da maliyeti artırıcı bir durumdur. Ancak bulut sistemleri üzerinde aktarım yapılıyorsa, bunun için ekstra bir fiziki donanıma ihtiyaç duyulmaz. Veri göçü sistemleri aynı zamanda iş gücü açısından da tasarruf sağlar. Çok fazla sayıda insanın çalışmasını gerektirmeden, otonom bir şekilde verilerin taşınması sağlanır. Verilerin hızlı bir şekilde taşınması özelliği de bu sistemler üzerinde mevcuttur. Veri göçü hızı; verilerin transfer edilmesi istenen cihazlar ya da ortamların türüne ve gücüne göre değişiklik gösterir. Aynı zamanda arızalı diskler içerisinde yer alan verilerin aktarımı da çok daha yavaş bir şekilde gerçekleşir. Bu veri göçü süreçleri esnasında, yaşanabilecek çeşitli sorunlar da veri göçü hızını yavaşlatabilir. Doğru veri göçü sistemi seçilerek bu sorunların önüne geçmek mümkündür. Verilerin doğru yöntemler ve doğru araçlarla aktarımı sağlanırsa hız açısından herhangi bir kayıp yaşamadan, güvenli bir şekilde veri aktarımı gerçekleşir. Doğru araçların seçimi konusunda da profesyonel yardım almakta fayda vardır. Şirketler boyutlarına ve iş hacimlerine göre doğru sistemleri bulmalıdır. Transferi yapılacak olan veri miktarı da bu hız üzerinde etkilidir. İşe yaramayacak verilerin de aktarımının engellenmesi gerekir. Bu sebeple yine doğru sistemler kullanılarak veri analizi işlemleri gerçekleştirilmelidir. Özellikle daha az sayıda veriye ihtiyacı olan kullanıcılar için bu özellik önem arz eder. Gereksiz nitelikte verilerin ayrılabilmesi, veri göçü işlemine hız kazandırırken aynı zamanda, veri işleme sürecini de hızlandırır. Bu da yapılan iş üzerinden alınan verimi artırıcı bir etkiye sahip olur. 

Veri Göçü Sistemlerinin Kullanımının Sağladığı Avantajlar Nelerdir? 

Veri göçü kullanımının avantajları; her kullanıcı için ayrı ayrı olarak değerlendirilmelidir. Çünkü, veri göçü kavramı, her iş dalı için ayrı bir anlam ifade edebilir. Yapılan teknolojik gelişmeler sonucunda, gelinen bu noktada, bilgisayar sistemlerinin kullanılmadığı iş alanı hemen hemen kalmamıştır. Bu sebeple kullanıcılar farkında olmasa bile verilerle iç içe çalışma gösterir. Veri işleme sistemlerinin kullanımı da bu dijitalleşme çağı ile birlikte hayatın bir parçası haline gelir. Veri işleme sistemleri; verilerin bulunması, depolanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması süreçlerinin tamamını kapsar. Bazen bu verilerin, bir sistemden bir sisteme ya da bir diskten diğer diske taşınması gerekir. Bu taşıma işlemi veri boyutları göz önüne alındığında uzun bir süreç haline gelebilir. Çünkü, bu verilerin içerisinde sadece yazılı veriler değil; ses kayıtları, videolar, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar gibi çok yer kaplayan veriler de bulunur. Bu sebeple veri göçü sistemlerinin önemi de bu gelişmelere paralel olarak artış gösterir. Veri işleme sistemleri ve araçları da veri göçü sistemleri ile entegre ve uyumlu bir şekilde çalışır. Bu uyumlu çalışma sonucunda, şirketlerin yapmak istediği transfer ve işlemeler hızlı bir şekilde gerçekleşir. Veri göçü sistemlerinin sağlamış olduğu bu hız; şirketlerin gelişimi açısından avantaj sağlar. Büyümek isteyen şirketler, çeşitli iş alanlarında kendini göstermek isteyebilir. Bu sebeple ellerinde olan verileri ya da yapılacak veri madenciliği sonucunda elde edecekleri verileri, transfer etme ihtiyacı duyarlar. Bu transfer süreci de veri göçü uygulamaları ve araçları sayesinde gerçekleşir. Veri göçünün hızlı bir şekilde tamamlanması işlemi sonrasında verileri işlenerek, yeni pazarlara açılmak isteyen şirketlerin hızlı bir şekilde o pazarlar hakkında verileri elde etmesini sağlar. Bu verileri elde eden şirketler ise doğru planlama ve doğru satış stratejileri ile güvenli bir şekilde yeni pazar ve piyasalar adım atma amacını sağlamış olur. Veri göçü sistemlerinin kullanımın sğaladığı diğer bir avantaj ise şirket büyümesi ve şirket hedeflerinin gerçekleşmesi konusunda yardımcı bir sistem olmasıdır.

Veri Göçü Sistemlerinin Kullanım Alanları Nelerdir?

Veri göçü kullanım alanları, şu anda mevcut olan meslekler ve  değişen ve gelişen toplum yapısı, sürekli olarak gelişim gösteren teknoloji ve dijitalleşme çağı sonucunda ortaya çıkan meslekler ile birlikte sürekli olarak artış gösterir. Bu artışın doğal sonucu ise veri göçü sistemlerinin sürekli olarak güncel kalması esnek sistemler olmasıdır. Bu esneklik, her türden iş alanına uygun bir sistem olması ve daha çok kullanım alanına sahip olması amacıyla tasarlanır. Bu kullanım alanlarından ilki, şirketler ya da çeşitli iş yerlerinin, bir yerden bir yere veri aktarımı yapması sırasında kullanmasıdır. Bu veri aktarımı, hızlı ve güvenli bir şekilde yapıldığı zaman, hem veri işleme süreçlerini hem de şirketlerin operasyonel faaliyetlerini olumlu bir şekilde etkiler. Verimli bir şekilde işlerini yapabilen şirketlerin maddi anlamda kazançları da buna bağlı olarak artar. Aynı zamanda iş gücü açısından da çok sayıda insanın çalışması gereken işlerin, daha az insanla ve daha kısa sürede yapılması sağlanır. Bu da hem iş gücünden hem de maddi kaynaklar açısından tasarruf sağlar. Sadece büyük çapta şirketlerin kullandığı büyük çapta veri tabanları değil, aynı zamanda daha küçük boyutlu işletmelerin de transferini sağlayacağı veriler için de uygun sistemlerdir. Bu açıdan kullanım alanları oldukça geniş bir alana yayılır. Bunun yanı sıra akla gelebilecek her türden meslek içerisinde de veri işleme sistemleri kullanılır. Eğitim, sağlık, finans, bankacılık, hukuk gibi pek çok meslekte bilgisayar ve diğer yapay zeka sistemlerinin kullanımın artmasıyla birlikte veri işleme yöntemlerinin kullanımı da buna bağlı olarak artar. Örneğin hukuk alanında çalışan birisi, sürekli olarak veri transferi yapar. Bu veri transferi süreci esnasında da hız ve pratiklik konusu önem arz eder. Aynı şekilde sağlık alanında çalışan kişiler için de veri transferinin hızı önemlidir. Acil müdahale edilmesi gereken bir hastanın verilerinin, diğer bir hastaneden, anlık olarak bulunduğu hastaneye aktarım süreci ne kadar hızlı olursa tedavisi debir o kadar hızlı gerçekleşir.

Veri Analizi Sistemleri ve Veri Göçü Sistemleri Arasındaki Bağlantı Nedir?

Veri göçü aşamaları, genel olarak veri analiz sistemleri ile entegre ve sıralı bir şekilde çalışır. Verilerin transfer edilmesindeki asıl amaç; istenilen yerde doğru bir şekilde analiz edilebilmesinin sağlanmasıdır. Veri analiz sistemleri, milyonlarca veriyi anlık olarak işlenilen sistemlerdir. Aynı şekilde veri göçü sistemleri de milyonlarca veriyi bir yerden bir yere hızla taşıyan sistemlerdir. Bu iki sistemin bir arada kullanılması ile kazanılan hız sayesinde, şirketler planladıkları hedeflere kısa süre içerisinde ulaşır. Her iki sistemin ayrı ayrı çalışması da mümkündür. Buna karşın; birlikte ve uyum içerisinde çalıştıklarında çok daha verimli sistemler haline gelirler. Verilerin transferi akabinde anlık olarak işlenebilmesi; firmaların çok daha hızlı bir veri işleme sürecine sahip olmasını sağlar. Bu veri işleme süreci, ne kadar hızlı gerçekleşirse bu da firmaların hedeflediklere amaca ulaşmasına bir o kadar yardımcı olur. Şirketler depolama alanlarında yaşanan sorunlar ya da değişiklikler sebebiyle verilerin taşınmasına ihtiyaç duyar. Bu ihtiyacın giderilmesi için de veri göçü sistemleri kullanım alanı bulur. Bu depolama alanlarında yaşanan hata ya da bozukluklar, çeşitli veri kayıplarına ve güvenlik açıklarına sebep olabilirler. Bu sebeple veri göçü kavramı önemli bir kavramdır. Yaşanacak veri kayıpları da veri analiz süreçlerini negatif anlamda etkileyici özelliğe sahiptir. Veri göçü maliyeti konusunda soru işareti olan kişiler, yaşayabileceği veri kayıpları ya da veri sızdırmalarını düşünerek hareket etmelidir. Çok daha büyük zararlar ortaya çıkmadan doğru bir şekilde veri göçü süreci tamamlanmalıdır. Bozuk depolama birimlerinin kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek sorunlar düşünülerek hareket edilmelidir. Herhangi bir veri sızdırması olayında, hem şirkete olan güven azalacak hem de ülke içerisinde yer alan kanunlara göre yüksek miktarda cezalar kesilecektir. Bu etkenler düşünüldüğü zaman veri göçü sistemlerinin önemi daha iyi anlaşılır. Doğru bir şekilde planlanmış veri analiz süreci içerisinde oluşabilecek sorunların çözümü konusunda da veri göçü sistemleri aktif rol oynar. Bu sebeple birbiri ile doğrudan ilişkili sistemlerdir.  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir